Algemene voorwaarden

Bedtime Haarlem is aangesloten bij CBW (Centrale Brancheorganisatie Wonen). Bedtime hanteert de algemene voorwaarden volgens CBW (regels over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie) plus onderstaande drie garanties:

Garanties

  • Drie jaar productgarantie; CBW-erkende winkels bieden een extra goede productgarantie
  • Aanbetalingsgarantie; Uw aanbetaling is gegarandeerd
  • Onpartijdige klachtafhandeling; Mocht u een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke Geschillencommissie Wonen

Conformiteit en garantie volgens CBW Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (= conformiteit). Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie, respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. En hoe zit het met de datum van de klacht? En wat betekent een afwijking in kleur, etc.?

Aanbetalingsgarantie volgens CBW  Deze regeling gaat over de overeenkomst tussen de consument en deelnemer CBW (bedtime.nl) die een overeenkomst van koop of verkoop hebben gesloten. Onder deze regeling vallen niet overeenkomsten met zakelijke afnemers. Hoe zit het met schuldsanering of het uitspreken van een faillissement? Voor bijna alle producten (met uitzondering van enkele, apart benoemde producten) geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25%.

Nakomingsgarantie volgens CBW  CBW staat tegenover de consument borg voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, een en ander tenzij de deelnemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd en voor zover op de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan het bindend advies of de schikkingsovereenkomst geen beroep op de aanbetalingsgarantie gedaan kan worden. Bijvoorbeeld tot welk bedrag per bindend advies is de garantstelling?

 

Volg deze link voor de CBW voorwaarden.